Oferta » KPA po nowemu »Kodeks Postępowanie Administracyjnego po nowemu Gdańsk 26.09.2017

Cel nowelizacji według ustawodawcy:
Celem zmiany było i jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, a z drugiej – pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, dostosować procedury do rodzaju załatwianych spraw oraz ograniczyć dysfunkcje, które przedłużają postępowanie administracyjne. 

Kodeks Postępowanie Administracyjnego po nowemu Szczecin 25.09.2017

Cel nowelizacji według ustawodawcy:
Celem zmiany było i jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, a z drugiej – pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, dostosować procedury do rodzaju załatwianych spraw oraz ograniczyć dysfunkcje, które przedłużają postępowanie administracyjne.