Oferta » Praktyczne aspekty interwencji ... »Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy - Wrocław 19.10.2017

Oferta szkoleń dla przewodniczących, członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, kuratorów, oraz innych specjalistów związanych z problemem przemocy

Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy -Lublin 13.10.2017

Oferta szkoleń dla przewodniczących, członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, kuratorów, oraz innych specjalistów związanych z problemem przemocy

Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy - Maków Mazowiecki, 26.09.2017

Oferta szkoleń dla przewodniczących, członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, kuratorów, oraz innych specjalistów związanych z problemem przemocy