Oferta » Gminny Program Profilaktyki »Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem zmian w zasadach pisania Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - Łódź 3.10.2017

Oferta szkoleń skierowana do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatów gminnych programów, innych osób odpowiedzialnych w urzędach za przygotowanie i wdrażanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, oraz specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie

Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem zmian w zasadach pisania Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - Kraków 10.10.2017

Oferta szkoleń skierowana do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatów gminnych programów, innych osób odpowiedzialnych w urzędach za przygotowanie i wdrażanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, oraz specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie